meester Jos Debeye en meester Jan Kengen bs De Mheyster groep 6
 
(Advertentie)
Meld je aan 045-5214594

Dit schooljaar heeft groep 6 de volgende leerkrachten: meester Jos Debeye en meester Jan Kengen.

(Advertentie)

Op de tabbladen taal en spelling staan oefeningen waar we nu op school mee bezig zijn.

Gedurende het schooljaar zal er steeds nieuwe oefenstof bij komen te staan.

 

Ook voor rekenen zal er steeds meer bijkomen.

 

Jullie kunnen alvast beginnen met oefenen.

 

Veel plezier,

meester Jos